Nový Ford F-MAX 4-ročná servisná, zmluva zdarma 1290 EUR + DPH / mesiac*

Nový Ford F-MAX 4-ročná servisná, zmluva zdarma 1290 EUR + DPH / mesiac*

Ford Trucks ako Váš servisný partner je vám oporou vo svete medzinárodnej dopravy. Vďaka našej podpore sa môžete sústrediť na vedenie svojej spoločnosti a vodiči na jazdu na našich vozidlách.

Reklamná ponuka je nezáväzná a má informatívny charakter. Vzťahuje sa na ťahače so špecifickou výbavou. Na vypracovanie konečnej ponuky je potrebná previerka bonity. *Úroky dotované spoločnosťou Delta-Truck. Schéma financovania: financovanie v EUR, finančný lízing, prvá zvýšená splátka 15% z celkovej hodnoty vozidla, doba splácania 48 mesiacov. Táto ponuka platí len na vybrané produkty do vypredania zásob alebo do odvolania. Podmienky týkajúce sa financovania sú obsiahnuté v aktuálnych Obchodných podmienkach, Všeobecných zmluvných podmienkach a príslušných Oznámeniach financujúcej lízingovej spoločnosti. Informácie uvedené v tejto reklamnej ponuke nie sú úplné a nepredstavujú návrh na uzavretie zmluvy. Úplné informácie o kampani a podrobnostiach financovania získate od spoločnosti Delta-Truck s.r.o., ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ finančných služieb. Financujúca lízingová spoločnosť si vyhradzuje právo určiť dokumenty potrebné na posúdenie úverovej bonity, ako aj právo na posúdenie úverovej bonity a vylučuje záväznosť ponuky.
Požiadajte o ponuku
bez výsledku
Vyhľadávanie