Budúcnosť sa blíži!
Ford Trucks ponúka bezpečnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie dopravné riešenia so svojimi autonómnymi technológiami a elektrickým nákladným vozidlom.
Diaľničný pilot 4. úrovne
Technológia „Highway Pilot“ úrovne 4, ktorú vyvinuli inžinieri Ford Trucks, ponúka nákladným vozidlám schopnosť vykonávať prepravné činnosti autonómne medzi logistickými centrami H2H (hub-to-hub).
Pozri video
Technológia diaľkového riadenia
Technológia diaľkového riadenia; je prvou technológiou vyvinutou spoločnosťou Ford Trucks, ktorá operátorom umožňuje na diaľku sa pripojiť k autonómnemu vozidlu a prevziať riadenie v prípade neočakávaných udalostí alebo ľudskej kontroly počas autonómnej jazdy.
Pozri video
Autonómne spätné parkovanie / cúvanie
Ďalšia technológia, ktorej priekopníkom bola spoločnosť Ford Trucks; „Autonómne parkovanie pri spätnom chode“ je doplnková funkcia na dosiahnutie cieľa „Plne autonómnej jazdy“, kde je potrebné zaparkovať na nakladacej a vykladacej stanici.
Pozri video
Elektrické nákladné vozidlo Ford Trucks
100% elektrické, nulové emisie, tiché, efektívne, pripojené a ekologické
Pozri video
bez výsledku
Vyhľadávanie