Ford F-MAX zvýhodnené financovanie

Reklamná ponuka je nezáväzná a má informatívny charakter. Vzťahuje sa na vozidlo so špecifickou výbavou. Na vypracovanie konečnej ponuky je potrebná previerka bonity. * Úroky dotované spoločnosťou Ford Trucks. Ponuka platí len pre ťahače FORD F-MAX vyrobené v roku 2023 so špecifickou výbavou, v prípade úhrady celej kúpnej ceny do 30.06.2023. Schéma financovania: financovanie v EUR, finančný lízing, prvá zvýšená splátka 20 % z celkovej hodnoty vozidla, doba splácania 36 mesiacov, posledná zvýšená splátka 20 % z celkovej hodnoty vozidla. Klient musí mať uzatvorené komplexné havarijné poistenie počas trvania lízingovej zmluvy v poisťovni určenej leasingovou spoločnosťou. Táto indikatívna ponuka financovania je určená pre podnikateľov a právnické osoby a nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy. Financovanie zabezpečuje UniCredit Leasing Slovakia a.s.. V každom prípade leasingová spoločnosť vykoná individuálnu previerku bonity klienta, ktorá je určujúca pre schválenie konečných podmienok. Tieto sa môžu líšiť od podmienok uvedených v tejto reklamnej ponuke a sú obsiahnuté v individuálnej zmluve. Podmienky financovania prostredníctvom UniCredit Leasing Slovakia a.s. je možné získať od UniCredit Leasing Slovakia a.s., Šancová 1/A , 814 99 Bratislava, v zákazníckom servise a na webovej stránke www.unicreditleasing.sk.
Požiadajte o ponuku
bez výsledku
Vyhľadávanie