Spoločnosť Ford Trucks vyvinie prvý model F-MAX poháňaný palivovými článkami

Spoločnosť Ford Trucks vyvinie prvý model F-MAX poháňaný palivovými článkami

Spoločnosť Ford Trucks zrýchľuje úsilie o dosiahnutie nulových emisií začlenením spoločnosti Ballard Power Systems medzi svojich strategických partnerov na dodávku a vývoj palivových článkov. Táto spolupráca je rozhodujúcim aspektom projektu ZEFES iniciovaného Európskou úniou v rámci programu Horizont Európa. Spoločnosť Ford Trucks si prostredníctvom tejto inovatívnej spolupráce kladie za cieľ vytvoriť svoje prvé vozidlo F-MAX poháňané palivovými článkami (FCEV).

Globálna značka ťažkých úžitkových vozidiel Ford Trucks nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Ballard Power Systems s cieľom vyvinúť model F-MAX poháňaný palivovými článkami (FCEV) ako súčasť projektu EÚ ZEFES (ekosystém nákladnej dopravy s nulovými emisiami) v rámci programu Horizont Európa, čo predstavuje projekt logistiky s nulovými emisiami, na ktorom sa spoločnosť Ford podieľa s víziou hľadania budúcich riešení v oblasti dopravy. Spoločnosť Ford Trucks bude v rámci tohto projektu spolupracovať so spoločnosťou Ballard v oblasti dodávok a vývoja palivových článkov.

Spoločnosť Ballard Power Systems so sídlom v Kanade a spoločnosť Ford Trucks podpísali vyhlásenie o zámere, ktoré obsahuje úvodnú objednávku na nákup dvoch motorov FCmove™-XD 120 kW poháňaných palivovými článkami, ktorých dodávka je plánovaná v roku 2023.

Spoločnosť Ford Trucks je na čele vývoja udržateľných technológií

Spoločnosť Ford Trucks plánuje vyvíjať a vyrábať model F-MAX poháňaný palivovými článkami v Turecku. F-MAX bude predstavovať prvé vozidlo spoločnosti Ford Trucks poháňané palivovými článkami a očakáva sa, že sa jeho prvé demonštračné jazdy na európskom koridore Ten-T začnú v roku 2025, čo je v súlade s cieľmi projektu ZEFES.

Spoločnosť Ford Trucks v súčasnosti po prvýkrát testuje spaľovanie vodíka vo vlastnom jednovalcovom výskumnom motore pre ťažké úžitkové vozidlá. V tejto súvislosti sa jej úspešne podarilo zvládnuť úvodné spustenie a zapaľovanie motora. Spoločnosť Ford Trucks je aj naďalej odhodlaná pokračovať vo vývoji motorov s cieľom dosiahnuť nulové emisie.

Model F-MAX, ktorý celý vyvinuli a vyrobili technici spoločnosti Ford Trucks, sa pozoruhodne presadil na medzinárodných trhoch tým, že získal ocenenie „International Truck of the Year“ za rok 2019, čo je jedno z najprestížnejších svetových ocenení pre úžitkové vozidlá.

V rámci plánu Generation F je spoločnosť Ford Trucks na čele významnej transformácie v oblasti ťažkých úžitkových vozidiel založenej na zavádzaní bezemisných, pripojených a autonómnych technológií. Spoločnosť prijala záväzok dosiahnuť nulové emisie vo výrobe ťažkých úžitkových vozidiel do roku 2040 s cieľom bojovať proti vplyvom zmeny klímy. Ako potvrdenie tohto záväzku spoločnosť Ford predstavila svoje 100 % elektrické nákladné vozidlo na veľtrhu dopravy IAA, ktorý sa konal v septembri 2022 v Hannoveri.

Projekt ZEFES je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi a stanoviskami autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať stanoviská a názory Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia ani udeľujúci orgán za ne nenesú zodpovednosť.

 

 

 

 

 

 

Website – LinkedIn – Twitter

bez výsledku
Vyhľadávanie