Prelomový projekt spoločnosti Ford Trucks, ktorý bude utvárať budúcnosť logistiky: NextETRUCK

Prelomový projekt spoločnosti Ford Trucks, ktorý bude utvárať budúcnosť logistiky: NextETRUCK

Efektívna a úsporná logistika s novou generáciou elektrických nákladných vozidiel s nulovými emisiami.


Spoločnosť Ford Trucks, ktorá zintenzívnila svoje úsilie v oblasti výskumu a vývoja, aby sa dostala do čela budúcich riešení elektrickej dopravy, prispieva k efektívnej a nízkonákladovej logistike svojou novou generáciou elektrických nákladných vozidiel v rámci projektu NextETRUCK.

NextETRUCK, ktorý patrí medzi projekty s najväčšou podporou v odvetví s grantom vo výške 2 milióny eur z fondu výskumu a vývoja Európskej únie s názvom Horizon Europe, bude udávať smer v odvetví logistiky vďaka podpore projektov pre elektrické ťažké úžitkové vozidlá značky Ford Trucks.

Ford Trucks ako globálna značka ťažkých úžitkových vozidiel, ktorá vyvíja inovatívne a udržateľné riešenia s využitím svojich odborných znalostí v oblasti techniky, výskumu a vývoja, urýchľuje realizáciu svojho projektu NextETRUCK, aby stála na čele budúcnosti prepravy pomocou ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami. Ford Trucks vyvinie elektrické nákladné vozidlo s nulovými emisiami, ktoré bude mať najvyššiu nosnosť vo svojej triede a výrazne nižšiu hmotnosť.

Aktívna účasť spoločnosti Ford Trucks na projekte NextETRUCK vyzdvihuje najnovšie poznatky zo štúdií zameraných na inovácie, výskum a vývoj v súvislosti s technológiou elektrických vozidiel a prispieva k rozširovaniu jej portfólia produktov o pokročilé, efektívne a udržateľné riešenia dopravy.

V najbližších rokoch sa očakáva ďalší nárast sektora komerčnej dopravy, ktorý do značnej miery závisí od fosílnych palív a zodpovedá za 37 % emisií oxidu uhličitého. Európska únia, ktorá podporuje udržateľné politiky proti globálnemu otepľovaniu, má za cieľ do roku 2050 dosiahnuť hospodárstvo s nulovými emisiami.

Elektrifikácia vozidiel a vozových parkov sa ukazuje ako kľúčová stratégia pre dekarbonizáciu tohto sektora. Európska únia podporuje projekt NextETRUCK, ktorý je súčasťou programu Horizon Innovations Actions v zmysle cieľov Európskej zelenej dohody.

V rámci projektu NextETRUCK, ktorý prinesie zmenu vďaka svojej technológii ľahkých podvozkov, sa uskutoční testovanie platformy pre 16-tonové ľahké elektrické nákladné vozidlá od spoločnosti Ford Trucks. Toto testovanie bude prebiehať šesť mesiacov v reálnych podmienkach, a to presúvaním sa medzi továrňami Ford Otosan, pričom poskytne informácie o výkonnosti, ktoré pomôžu odvetviu logistiky.

Ford Trucks bude dôkladne skúmať technológie ľahkých podvozkov v snahe zlepšiť hmotnostnú efektivitu elektrických nákladných vozidiel a zvýšiť ich celkový výkon.

Projekt NextETRUCK zároveň poskytne informácie, ktoré pomôžu pri smerovaní odvetvia logistiky na základe uskutočnených testov. Tento projekt sa zameriava na vytvorenie elektrického nákladného vozidla, ktoré vyniká zníženou hmotnosťou, pokročilou tepelnou reguláciou a integráciou akustického výstražného systému vozidla (Acoustic Vehicle Warning System – AVAS).

Súčasťou tohto projektu je aj získavanie odborných skúseností s nástrojmi architektúry orientovanej na služby (Service Oriented Architecture – SOA) v snahe zlepšiť prevádzku vozových parkov, efektívne riadiť nabíjanie a predvídať optimálne trasy. S projektom NextETRUCK sa spájajú aj významné zmeny, ako napríklad aktualizácia súčastí EPE, vytvorenie inovatívneho systému tepelnej regulácie, nový dizajn podvozkov, nové konzoly, softvérové vylepšenia a úpravy kabíny.

Na konzorciu NextETRUCK, ktoré sa uskutočnilo v centre výskumu a vývoja spoločnosti Ford Otosan v Istanbule, sa zišlo 18 spoločností z 9 rôznych krajín a celkovo 32 účastníkov. Projektový tím sa na tomto konzorciu dozvedel o aktuálnych fázach projektu, o ďalšom postupe a došlo aj ku kontrole celého procesu.

Hoci všetky rozbehnuté činnosti priebežne napredujú, boli zaznamenané aj pokroky v rámci pilotných plánov a konceptov v oblasti telematiky vozidiel, tepelnej regulácie, nástrojov na analýzu vozidiel a zvýšenia dosahu. Ďalšie priebežné vyhodnotenie konzorcia sa uskutoční v Bruseli vo februári 2024.

O spoločnosti Ford Trucks:

Ford Trucks, jediná značka ťažkých nákladných vozidiel spoločnosti Ford, vyrába široký sortiment vozidiel vrátane ťahačov návesov, stavebných vozidiel a dodávkových nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 16 ton. Náš model F-MAX, ktorý v roku 2019 získal ocenenie „International Truck of the Year (IToY)“, si vybudoval skvelú povesť a je po ňom vysoký dopyt po celom svete. Medzinárodná produktová stratégia spoločnosti Ford Trucks je založená na overenej kvalite, odolnosti a úspornosti úžitkových vozidiel Ford a na prísľube najnižších celkových nákladov spojených s vlastníctvom.

V spoločnosti Ford Trucks spájame viac ako polstoročie skúseností v oblasti konštrukcie a výroby so znalosťami vývoja produktov pre konkrétne trhy, ktoré využívame pri návrhu hlavných komponentov našich vozidiel vrátane úplne nových motorov. V súčasnosti pôsobíme v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v Spoločenstve nezávislých štátov a pokračujeme v rozširovaní našej medzinárodnej siete na 3 kontinentoch. Státisíce nákladných vozidiel po celom svete sa každý deň vydávajú na cestu s istotou, ktorú im poskytuje značka Ford. Ďalšie informácie o spoločnosti Ford Trucks a jej produktoch v celosvetovom meradle nájdete na lokalite www.fordtrucksglobal.com.

bez výsledku
Vyhľadávanie