Čas na zmenu: Progresívne riadenie v supply chain managemente

Logistický kongres SLOVLOG 2018 zaznamenal dve stovky zúčastnených. Prednášky o najnovších trendoch v logistike pod heslom: „Čas na zmenu: Progresívne riadenie v supply chain managemente“, prezentácie najnovších inovácií i atraktívne panelové diskusie. Nič z uvedeného nechýbalo na 12. ročníku kongresu SLOVLOG, ktorý sa uskutočnil 22. a 23. novembra 2018 v Bratislave.

 

Skladybudúmusieťísťdovýš- ky

Hodvábna cesta a jej prínos pre Sloven-sko – to bola hlavná téma úvodnej pred-nášky Dany Meager, štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR. „Európa aj Čína si od projektu sľubujú prístup na nové trhy, využívajúc dopravné koridory po mori, po vzduchu, ale aj po súši,“ uviedla Dana Meager. Slovensko je automobilovou veľmocou, ale tento významný segment priemyslu sa stretáva aj s množstvom problémov. Prednáška Alexandra Matu-šeka, prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR, priblížila, aký je súčasný stav automotive priemyslu u nás. Samo-zrejme, nevyhol sa ani problémom, ktoré automobilový priemysel má. Tie súvisia predovšetkým s nedostatkom pracovnej sily.

Logistika 4.0 – automatizácia v internej logistike – bola témou prednášky Mariána Jančíka, Logistic Systems Managera spoločnosti Jungheinrich. Predstavil v nej viaceré zaujímavé riešenia, ktoré Jungheinrich realizoval nielen na Slovensku. Zdôraznil, že práve automatizácia môže byť riešením pri nedostatku pracovnej sily. Predpoludňajší program ukončila prvá panelová diskusia, ktorá sa venovala skladom budúcnosti. Do diskusných kresiel sa posadili: Azamat Yerzhanov, Partner of PNK Group, Braňo Jendek, Managing Director, 108 AGENCY, Martin Stratov, Director Development & Leasing Slovakia, Prologis, a Peter Jánoši, Managing Director Slovakia, P3 Logistic Parks. Z diskusie vyplynulo, že stále rastie dopyt po nových logistických priestoroch, ale zákazníci sú čoraz náročnejší a pozemkov je stále menej. Jediným riešením do budúcnosti sú preto predovšetkým poschodové sklady.

Nasledujúcu hodinovú prestávku na obed mohli záujemcovia využiť aj pre speed-datingové obchodné stretnutia v rámci sekcie BizLOG. Išlo už o tradičné rýchle a riadené stretnutia medzi poskytovateľmi a užívateľmi logistických služieb, celkovo bolo dohodnutých 53 stretnutí.

 

Ekonomike sa stále darí

Odpoludňajšiu sekciu odštartovala pre-zentácia Mariána Osúcha z firmy MAR-PEX, ktorá predstavila využitie automa-tizácie v praxi. Neobišla ani nasadenie technológií Pick To Light, RFID, priblížila i regál s automatickým objednávaním či FIFO regál, taktiež bezdrôtové privoláva-nie obsluhy. O to, ako je na tom Sloven-sko ekonomicky a kam smeruje, hovorila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Na základe čísel, ktoré pred-stavila, si môžeme dovoliť byť optimisti, Slovensko bude naďalej ekonomicky rásť. Samozrejme, sú tu však riziká, ako naprí-klad brexit bez dohody, ktoré môžu naše smerovanie ohroziť.

„V prostredí stále sa zvyšujúcich zákazníckych požiadaviek zohráva digitalizácia dôležitú úlohu v zlepšovaní poskytovaných služieb a optimalizácii nákladov,“ zdôraznil Nico Schütz, Managing Director firmy DHL Supply Chain Slovakia, ktorý sa vo svojej prednáške zameral na transformáciu dodávateľského reťazca budúcnosti.

Marián Pozor, viceprezident Metsä Tissue pre supply chain pre región CEE, priblížil fungovanie logistiky produktov papierovej hygieny, ktoré patria k FMCG sortimentu. Predstavil, ako prebieha zásobovanie na základe objednávok zákazníkov, ale i ťažkosti, ktoré pri preprave a skladovaní tohto (relatívne) ľahkého tovaru vznikajú. Najväčším problémom je podľa neho zabezpečiť kvalitných dopravcov, pretože papierový tovar je ľahký, ale zároveň objemný.

 

WMS zabezpečí „poriadok“v sklade

Zavádzanie nových výrobkov vždy zmení aj logistické toky. Svoje o tom vie a s pub-likom sa podelil o svoje skúsenosti i Ján Franek, Logistics Director spoločnosti Heineken Slovensko. Pivo totiž tiež patrí k FMCG a jeho distribúcia podlieha nie-len sezónnosti, ale i letákovým akciám obchodných reťazcov. Je preto pomerne ťažké vopred plánovať výrobu. Zlepšiť tovarové toky v skladoch pomocou spá-dových regálov pomohla prezentácia Pavla Mikušku, konateľa firmy BITO-Skla-dovacia technika. Na množstve príkladov a konkrétnych riešení ukázal, ako spádo-vé regály dokážu pomôcť pri vychystáva-ní tovaru. Milan Kovařík, výkonný riaditeľ spoločnosti EPAL, zase priblížil aktuálnu situáciu v paletovom biznise a jeho naj-väčšie problémy. Záver programu kon-gresu SLOVLOG patril druhej panelovej diskusii, zameranej na problematiku WMS a najnovšie trendy v evidencii tova-ru. Michal Fišer, riaditeľ, KODYS SLOVEN-SKO, Tomáš Kormaňák, produktový ma-nažér, CCV Informačné systémy, a Milan Čech, logistický manažér Sika Slovensko, sa zhodli na tom, že WMS je základom pre „poriadok“ v sklade.

Večerný XXIV. LogistickýBusiness Mixer v pirátskom štýle potom okrem spoločenského networkingu priniesol zúčastneným možnosť príjemnej zábavy pri živej hudbe z produkcie kapely SoundBreaki. Degustáciu kvalitných vín ponúkla vo svojom stánku firma Jungheinrich, ochutnávku niekoľkých druhov rumu ponúkla v stánku firma P3 Logistic Parks. Účastníci sa mohli občerstviť aj pivom Zlatý Bažant alebo miešaným drinkom, v závere večera prebehla aj tombola a ocenenie účastníkov, ktorí sa zapojili do pirátskych aktivít.

Na druhý deň mohli vybraní záujemcovia navštíviť centrum reverznej logistiky spoločnosti Amazon či co-manufacturingové centrum firmy FM Logistic v Seredi.

 

Tereza Palečková

bez výsledku
Vyhľadávanie