PREVEZMEME POLOVICU TOHTOROČNÝCH

SPLÁTOK ZA VÁS!

NAVYŠE S 3-ROČNOU PLNOU ZÁRUKOU! 

 

Našu ponuku sme predĺžili do 31. augusta 2020!“


*Reklamná ponuka má informačný charakter a vzťahuje sa na skladové vozidlá (Ford 1848T, F-MAX) so špecifickou výbavou a na danú konštrukciu financovania. Výška dotácie nemôže presiahnuť sumu 500 EUR mesačne a obdobie dotácie sa končí 31. decembra 2020.

Ponuka spoločnosti Delta-Truck s.r.o. je platná pre zmluvy uzatvorené v období medzi 01.06.2020. — 31.07.2020.

Táto reklama nie je klasifikovaná ako konečná ponuka. Spoločnosť Delta-Truck s.r.o. vylučuje záväznosť reklamnej ponuky. Na vypracovanie konečnej ponuky je potrebná previerka bonity. O podmienkach a podrobnostiach sa informujte u predajcov spoločnosti Delta-Truck s.r.o.

**S trojročnou zárukou Ford Trucks podľa predpisov spoločnosti Ford Trucks.

Kontaktujte nás a požiadajte o cenovú ponuku šitú na mieru!
Požiadajte o ponuku!
bez výsledku
Vyhľadávanie